Pahala-Pahala Besar Untuk Orang Yang Bekerja

Inilah Pahala Bekerja Keras Dalam Islam. Islam sangat menganjurkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja profesional.

Mencari kayu bakar ke hutan, lalu menjualnya demi mendapatkan rezeki lebih baik daripada meminta-minta.

Seperti yang pernah ditulis dalam kata kata motivasi Islam tentang bekerja, sesungguhnya Allah menyerukan para hamba-hamba-Nya untuk bekerja.

Dan sudah barang tentu, jika Allah menyerukan sesuatu pastilah Dia memberikan pahala.

Dan memang bekerja merupakan ladang pahala dengan pahala yang besar. Selain itu, bekerja juga sebagai penghapus dosa-dosa.

Inilah beberapa hadits tentang pahala orang-orang yang bekerja keras sebagai rangkaian kata kata motivasi kerja dalam pandangan Islam.

Semoga kita bisa mengambil manfaat dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pahala Besar Bagi Mereka Yang Bekerja


inilah pahala yang didapatkan ketika bekerja.
Bekerja termasuk ibadah agung


Bertemu Dengan Allah

Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah (harta) dengan tujuan mengharapkan (melihat) wajah Allah (pada hari kiamat nanti) kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala (yang besar), sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu.” (HR. Bukhari no. 56).

Sumber: https://rumaysho.com/2262-6-keutamaan-mencari-nafkah-bagi-suami.html

Mukmin manakah yang tidak ingin berjumpa dengan pemilik alam raya ini? Hati yang manakah yang tiada rindu kepada pemilik dunia dan akhirat?

Sesungguhnya penduduk surga akan menatap wajah Allah. Dan ketika menatap-Nya maka terlupalah mereka dari kenikmatan-kenikmatan surga karena saking nikmat-Nya memandang wajah Allah.

Oleh karenanya luruskan niat dalam beribadah kepada Allah. Agar kita benar-benar mendapat pahala dari-Nya.

Dinilai Sebagai Sedekah

“Harta yang dikeluarkan sebagai makanan untukmu dinilai sebagai sedekah untukmu. Begitu pula makanan yang engkau beri pada anakmu, itu pun dinilai sedekah...

Betapa Allah menyayangi hamba-hamba-Nya. Ketika uang ataupun harta hasil kerja keras itu kita belanjakan untuk diri, dinilai sebagai sedekah...

Begitu pula bila diberikan untuk anak-anak yang kita sayangi, itupun termasuk sedekah.

Tidak hanya itu, perhatikan kelanjutan dari hadits tersebut...

Begitu juga makanan yang engkau beri pada istrimu, itu pun bernilai sedekah untukmu. Juga makanan yang engkau beri pada pembantumu, itu juga termasuk sedekah” (HR. Ahmad 4: 131. )

Jadi semua pemberian kepada semua anggota keluarga di rumah dinilai sebagai sedekah.

Dalam hadits lain dikatakan sedekah kepada istri merupakan sedekah terbaik.

Didoakan Oleh Malaikat

“Tidaklah para hamba berpagi hari di dalamnya melainkan ada dua malaikat yang turun, salah satunya berkata, “Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang senang berinfak.” Yang lain mengatakan, “Ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang pelit.” (HR. Bukhari no. 1442 dan Muslim no. 1010)

Memberi makanan kepada keluarga termasuk infak. Oleh karena itu berbuatlah baik kepada mereka dengan harta yang kita miliki.

Sesungguhnya Allah sangat bermurah hati dalam memberikan rahmat-Nya. Semakin baik kita menginfakan harta, semakin besar pula pahala yang kita dapat.

Itulah beberapa kumpulan hadits-hadits Nabi untuk memotivasi setiap Muslim untuk lebih giat lagi dalam bekerja.

Bekerja merupakan perintah Allah. Sebagaimana kita menjaga perintah-perintah Allah yang lainnya, kitapun harus menjaga perintah kerja ini.

Jangan pula karena kerja lalu melupakan kewajiban sholat lima waktu. Sebab dalam sholat itu kita mendapatkan keberkahan, baik dalam hidup ataupun rezeki itu.

Dan yang terakhir...

Sebagai Benteng Neraka

“Barangsiapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka” (HR. Bukhari no 1418 dan Muslim no 2629).

Menafkahi anak perempuan lebih besar pahalanya daripada menafkahi anak laki-laki.

Kebaikan yang diberikan untuk anak perempuan merupakan penghalang dari api neraka.

Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keutamaan-keutamaan bekerja.

Itulah sebagian pahala-pahala yang diberikan oleh Allah untuk para hamba-Nya. Moga-moga kita semakin terpacu untuk benar-benar bekerja demi mendapatkan itu semua.